Sekretesspolicy

Rex-trading von Schantz GmbH behandlar skyddet av dina uppgifter seriöst. Med denna sekretesspolicy får du information om arten, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av din information samt information om dina rättigheter.

1. Förvaring och syfte med personuppgifter

Personuppgifter är information som kan användas för att dra slutsatser om din person. Dessa inkluderar t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, men även IP-adress eller bankuppgifter.

När du besöker vår webbplats sparas inga personuppgifter förutom IP-adresser. (Se även punkt 4. samling av loggfiler).

Du har dock möjlighet att kommunicera med oss via angivna kontaktalternativ (kontaktformulär, e- post, telefon, etc.).

När du kontaktar oss bearbetas dina uppgifter enligt artikel 6 paragraf 1 b) i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Den rättsliga grunden för bearbetning, för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, är artikel 6 paragraf 1 c) GDPR. Den rättsliga grunden för bearbetning för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1. f) GDPR.

Vi använder endast de personuppgifter som lämnas av dig inom ramen för din förfrågan, ett erbjudande eller för utförandet av en beställning. Denna data kan lagras i vår kunddatabas eller liknande applikation.

2. Överföring av data

Såvida vi överför data till tjänsteleverantörer eller tredje part eller om vi ger dem tillgång till uppgifter, görs detta endast på grundval av en rättslig skyldighet eller ett rättsligt tillstånd, utifrån våra legitima intressen (till exempel webbhotell / tjänsteleverantörer, skatte- och juridiska rådgivare, redovisningstjänst).

Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU. Platsen för alla servrar som används av oss finns inom EU.

3. Radering av data

Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för behandling av en förfrågan, ett erbjudande eller en beställning eller på grund av lagliga föreskrifter. Data som inte längre behövs raderas. Vi kontrollerar detta regelbundet, minst vartannat år.

4. Samling av loggfiler

När du använder vår hemsida eller hämtar en fil, lagras data om denna process i en loggfil på webbservern hos vår värdtjänst (loggfiler) på grundval av legitima intressen i den mening som artikel 6. 1 f) GDPR beskriver. Ingen personlig data lagras.

Följande data kan lagras:
Din IP-adress (i anonymiserad form)
Domännamn på webbplatsen du besökte tidigare Namnen på de hämtade filerna
Datum och tid för hämtning
Namn på din internetleverantör
Operativsystem och webbläsarversion av enheten

Data lagras endast för förbättring av vårt sortiment eller av säkerhetsskäl (t.ex. för utredande av missbruk eller bedrägeri) och avlägsnas efter maximalt 6 månader. Operatören av webbservern (webbhotell) kan spara loggfiler längre enbart om det är rättsligt tillåtet (till exempel i fall av misstänkt olaglig verksamhet).

Använda tjänster och tjänsteleverantörer:
1&1 IONOS: Hostingplattform för e-handel/webbplatser; Tjänsteleverantör: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Tyskland; webbplats: https://www.ionos.de; information om dataskydd: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

5. Kakor / Cookies

Vår webbplats använder cookies, små textfiler som lagras i din webbhistorik. Genom dem kan du återställa inställningar och andra ändringar du har gjort vid tidigare besök. Cookies gör att vi kan anpassa vår service och göra den mer användarvänlig.
I inställningarna för din webbläsare har du möjlighet att blockera placeringen av cookies och radera redan inställda cookies. Blockering av cookies kan påverka användningen av webbplatsen.

6. Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter för obehörig åtkomst, manipulation och förlust har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Alla anställda och alla tredje parter som deltar i databehandling är bundna av den Europeiska Dataskydds-förordningen (GDPR).

7. Dina rättigheter

Rätt till information
Du har rätt att erhålla en bekräftelse ifall dina personuppgifter bearbetas och vilken data det gäller enligt Art.15 GDPR.

Ångerrätt
Du har rätt att återkalla ditt samtycke till insamling av data när som helst.

Rätt till invändning
Du har rätt i enlighet med artikel 21 GDPR att när som helst neka framtida bearbetning av dina personuppgifter.

Rätt till dataöverföring
Du har rätt att begära överföring av dina uppgifter från oss till en annan plats.

Rätt till korrigering, radering eller blockering
Du har rätt att ändra, korrigera, radera eller blockera dina data. En blockering används om den juridiska situationen inte tillåter en radering.

Rätt att överklaga
Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet eller ett behörigt organ om du har anledning till klagomål. Den ansvariga myndigheten för Rex-trading är:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Postfach 3163
65021 Wiesbaden
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Telefon: +49 611 1408 – 0 Fax: +49 611 1408 – 900 / 901

8. Ansvarig för databehandling

För frågor, information, klagomål eller kritik angående vår integritetspolicy, kontakta: Christer von Schantz
REX-trading von Schantz GmbH Telefon +49 (0) 6101 – 654028
Obergasse 16c Mail@REX-trading.com

DE-61118 Bad Vilbel

9. Ändring av dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy om juridiska situationen, online- erbjudandet eller metoden för datainsamling ändras.

31.01.2022